THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2016

SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH – BỆNH VIỆN ĐKTN KINH BẮC ––––––––––––––––––––––––––    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc               Bắc Ninh, ngày 05 tháng 04 năm 2016  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2016   Căn cứ Giấy phép hoạt động số 57/BYT-GPHĐ do Bộ…

MÁY CỘNG HƯỞNG TỪ MRI

Đầu năm 2015, Bệnh Viện Đa Khoa Kinh Bắc đầu tư  đưa vào sử dụng máy cộng hưởng từ Magnetom Essenza 1.5 Tesla, phục vụ cho quá trình chẩn đoán bệnh, giúp bác sỹ chẩn đoán bệnh cho bệnh nhân nhanh chóng và chính xác, mang lại một hiệu quả vô cùng to lớn.

Sự nguy hiểm của những cơn đau

Trong công việc khám chữa bệnh hàng ngày ta nghe vô số những than phiền từ phía bệnh nhân có liên quan đến đau đầu, đau quanh mắt. Cách mô tả của bệnh nhân rất khác nhau. Độ xác thực, tính hữu ích của những thông tin này phụ thuộc rất nhiều vào khiếu mô…