BỆNH VIỆN KINH BẮC TUYỂN DỤNG HỘ LÝ VÀ BẢO VỆ

  SỞ Y TẾ BẮC NINHBỆNH VIỆN ĐA KHOA KINH BẮC  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do- Hạnh phúcBắc ninh,ngày     tháng    năm 2016 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Vị trí: Nhân viên hộ lý Số lương: 15 Yêu cầu: Hộ khẩu: Bắc Ninh Yêu cầu bằng cấp: Không yêu cầu bằng cấp,…

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2016

SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH – BỆNH VIỆN ĐKTN KINH BẮC ––––––––––––––––––––––––––    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc               Bắc Ninh, ngày 05 tháng 04 năm 2016  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2016   Căn cứ Giấy phép hoạt động số 57/BYT-GPHĐ do Bộ…

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2015           Để đáp ứng nhu cầu nhân sự cho bệnh viện 300 giường, năm 2015 Bệnh viện đa khoa Kịnh Bắc tiếp tục tuyển dụng những vị trí sau: – 26 bác sỹ tốt nghiệp các trường đại học y khoa trong cả nước để cử đi đào tạo chuyên…